Monday, May 21, 2012

krzywy Zamość 2007

"(...) Wszyscy ci ludzie, jakkolwiek będą się nazywać ich czyny i dzieła, właściwie nie mają w ogóle żadnego życia, to znaczy, ich życie nie jest bytem,
nie ma kształtu, nie są oni bohaterami, artystami czy myślicielami w tym sensie, w jakim
 inni ludzie są sędziami, lekarzami, szewcami czy nauczycielami, 
lecz życie ich jest wiecznym, pełnym cierpienia ruchem i wrzeniem, jest nieszczęśliwe i boleśnie
rozdarte, jest przerażające i bezsensowne, jeżeli nie zechcemy dostrzec sensu w tych
właśnie rzadkich przeżyciach, czynach, myślach i dziełach, które rozbłyskują nad
chaosem takiego istnienia. Wśród ludzi tego rodzaju powstała niebezpieczna i straszliwa myśl, że, być może, całe życie ludzkie jest tylko okrutną pomyłką, jakimś gwałtownym i niefortunnym, poronionym tworem pramatki, jakąś dziką i straszliwie
chybioną próbą natury."  /Traktat o wilku stepowym H.H


No comments:

Post a Comment