Friday, August 3, 2012


I tak dalej i tak dalej. Zanim zostaniemy zapomniani, przemieni się nas w kicz. Kicz jest stacją
tranzytową pomiędzy bytem a zapomnieniem.

No comments:

Post a Comment